מסמכים להעברת עובד ממפעל למפעל ללא העברת התחייבויות

בהתאם לחוקי המגן חלה רציפות ההעסקה בהעברת עובדים ממפעל למפעל. סט מסמכים זה נועד למצב בו החברה הקולטת מעוניינת לקלוט את עובדי החברה המעבירה, ללא כל התחייבויות כלשהן בגין הזכויות שצברו במהלך תקופת עבודתם אצל החברה המעבירה

  

סט זה מסמכים זה כולל מכתב פיטורים מהחברה המעבירה, כתב ויתור וסילוק בגין תקופת עבודתם וסיומם של העובדים אצל החברה המעבירה, הסכם לקליטת עובדים בין החברה הקולטת לבין החברה המעבירה, ומכתב המודיע לעובדת בהיריון על השאלתה לחברה הקולטת, וזאת אם החברה מעבירה מעוניינת להימנע מהליכי קבלת היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים.

רוכש המסמכים יקבלם מייידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימם למקרה הספציפי.

מחיר: 700 ₪
מחיר מבצע: 490.00 ש"ח