נהלי שימוש במחשבי החברה, אינטרט ותיבת מייל

  • נוהל זה נועד ליתן הגנה מפני פעולות ושימוש במחשבי המעסיק שיש בהם כדי לפגוע באבטחת המידע הקיים במערכות המחשוב של המעסיק, בתקינות ושלמות החומרה, בתוכנה והמידע המצוי בה, במהלך התקין של העבודה וסדרי העבודה, בחוק ו/או בנהלי המעסיק.
  • בנוסף, נוהל זה נועד כדי לאפשר למעסיק להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום אתרי אינטרנט ולקבוע סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחרי עובדים בקשר לשימוש אסור במחשבי המעסיק.
  • כן מטרת המסמך לתת הגנות למעביד בכל הנוגע לשימוש בדואר אלקטרוני במקום העבודה וכן לאפשר לקיים פעולות ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני תוכן בתיבת דואר, לרבות תכתובת מייל.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ Word ומעלה, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.
מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח