נוהל בדיקת פוליגרף

מטרת מסמך זה היא להסדיר נושא בדיקת פוליגרף במקום העבודה, ובכלל זאת לקבל הסכמת העובד לבדיקה כזו, על מנת להכשירה כראייה קבילה בהליך אזרחי.

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ  Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 160.00 ש"ח