נוהל העמדת רכב לרשות העבודה לצורכי החברה ולצורכים פרטיים

 

נוהל מקיף זה מסדיר את מכלול הנושאים הקשורים להצמדת רכב חברה/ליסינג לעובד והשימוש בו, ובכלל זאת מטרת השימוש, האנשים הרשאים לעשות שימוש ברכב, נשיאת בהוצאות רכב, זקיפת שווי רכב, דיווח בדבר היקף שימוש, נסיעה בכבישי אגרה, שמירה על הרכב והמטען המצוי בו ותחזוקתו, חוקי תנועה ונשיאה בקנסות, תאונות דרכים, השבת הרכב, תנאים נוספים ומיוחדים למקרה שהרכב הושכר מחברת ליסינג ועוד

רוכש המסמך יקבלו מיידית למייל בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

 

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח