נוהל התקנות מצלמות במקום העבודה

נוהל זה נועד לשם קבלת הסכמת העובד לשם הפעלת מצלמות עיקוב בחצרי המעסיק, וזאת על מנת שהמעביד לא יהא חשוף להפרות של חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 250 ₪
מחיר מבצע: 140.00 ש"ח