נוהל משמעת בעבודה

כדי להבטיח יחסי וסדרי עבודה תקינים בחברה נערכה תבנית זו של נהלים המסדירה מכלול נושאים הקשורים לסדרי עבודה ומשמעת במקום העבודה.

תבנית זו מסדירה, בין  היתר, את הנושאים הבאים: קבלה לעבודה ופרטים אישיים, ניגוד עניינים ועסוקים פרטיים, שמירה על קניינה ורכושה של החברה, סביבת עבודה ומשמעת, מניעת הטרדה מינית, שעות עבודה ושעות ונוכחות, היעדרות מהעבודה, העברת עובד מתפקיד לתפקיד, בטיחות, אמצעי משמעת ועוד.

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 340.00 ש"ח