נוהל שימוש בטלפון נייד

מטרת הנוהל היא לעגן כל נושא העמדת טלפון נייד לרשות העובד, ובכלל זאת תקרת השימוש, הבטחת שמירתו והשבתו לחברה במצב תקין ועוד

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 300 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח