נוהל שימוש ברכב חברה לצורכי מילוי תפקיד בלבד

 נוהל מקיף זה מסדיר את מכלול הנושאים הקשורים להעמדת רכב חברה לשימוש העובד לצורכי מילוי תפקידו בלבד, ובכלל זאת מטרת השימוש, האנשים הרשאים לעשות שימוש ברכב, נסיעה בכבישי אגרה, שמירה על הרכב והמטען המצוי בו ותחזוקתו, חוקי תנועה ונשיאה בקנסות, תאונות דרכים ועוד.

רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח