תבנית מקיפה וכוללת לכל הענפים והתפקידים בצירוף כתבי התחייבות

 תבנית מקיפה ביותר ומסדירה מכלול רב של נושאים, כולל העניינים שיש לפרט בפני העובדבהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002.

  • התבנית מתאימה למגוון רחב של צורות ההעסקה החל מעובד בניסיון, עובד שעתי ועובד יומי, המשך בעובד בקבלנות ובמשמרות וכלה בעובד המועסק על בסיס עמלות מכירה או משכורת חודשית וכיוצא באלה.
  • התבנית מתאימה למגוון רחב של תפקידים, החל ממנכ"ל וסמנכ"ל חברה, איש מכירות, ואיש פיתוח, המשך בעו"ד ורואי חשבון שכירים, וכלה במזכיר, עובד מחסן וכיוצא באלה.
  • בתבנית עצמה נקבעת, לרוב, הזכאות לזכויות השונות בצורה כללית לפי הדין החל על על העובד. הדין כולל גם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה ענפיים, אם חלים על העובד. מכאן, שכלל, התבנית מתאימה גם לעובדים בענפים שונים עליהם חלים צווי הרחבה והסכמים או הסדרים קיבוצים.
  • לתבנית צורפו שורה של כתבי התחייבות מפורטים בנושאים הבאים – התחייבות של העובד שקיבל אכשרה מיוחדת לעבודה בתקופה מינימאלית, הצהרה בדבר פרטיים אישיים עם קבלה לעבודה, הצהרת בריאות, שמירה על סודיות ואי תחרות, שמירה על רכוש וציוד המעביד, שימוש במחשבי המעביד ותיבות דואר, החלת סעיף 14 על העובד, שימוש ברכב החברה ושימוש בטלפון נייד.
  •  התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 490 ₪
מחיר מבצע: 490.00 ש"ח