הסכם עבודה לעובד שיפוצים

הסכם עבודה זה מתאים מתאים להסדרת תנאי ההעסקה של עובד שיפוצים והוא מסדיר, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מותאמת לצו ההרחבה בענף הבניין.
  • עובד שיפוצים, מוגדר בצו ההרחבה בעף הבניין, כמי שמבצע עבודות שיפוצים בשרותו של מעביד שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים. הסכם זה אינו חל מנהל עבודה בתחום השיפוצים. על מנהל כזה חל הסכם של מנהל עבודה בענף הבניין אותו ניתן לרכוש באתרנו.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח