הסכם עבודה לעובד בניין

הסכם עבודה זה מתאים מתאים  להסדרת תנאי ההעסקה של  עובד בניין ומסדיר, בין היתר, את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002 והחיוניים ביותר להעסקת עובד.

  • התבנית מותאמת לצו ההרחבה בענף הבניין.
  • הסכם זה רלבנטי לעובד באתר בנייה בו מתבצעת עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה מסוג אחר, והוא אינו חל על מנהל עבודה, על עובד שיפוצים וכן על עובד משרד.
  • בגוף התבנית ישנם הסברים המסייעים בהשלמתה.
  • רוכש התבנית יקבלה מיידית לתיבת המייל בקובץ וורד, כך שניתן להתאימה למקרה הספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח