התראה לפני מחיקת יתרות חופשה שנתית

בהתאם לפסיקת בית הדין ניתן למחוק יחרות חופשה עודפות העומדות לרשות העובד לאחר שניתנה לעובד התראה ומתן הזדמנות לניצול אותן יתרות. במסגרת מסמך זה נמסרת הודעה לעובד בדבר מספר  ימי החופשה העודפים העומדים לזכותו וכן קציבת זמן לשם ניצול אותן יתרות החופשה טרם מחיקתן.

רוכש המסך יקבלו בקובץ וורד, כך שניתן להתאימו למקרה הספציפי.

 

מחיר: 350 ₪
מחיר מבצע: 190.00 ש"ח