הסכם עבודה כללי הבנוי בצורה של מכתב לעובד

הסכם עבודה כללי מעגן נושאים חשובים והכרחיים להעסקת עובדים בצורה תקינה ונכונה, וכוללת את תנאי ההעסקה שצריכים להימסר  לעובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002

  • הסכם עבודה זה בנו בצורת מכתב לעובד אשר העובד צריך לחתום על שוליו.

  • תבנית זו מתאימה בעיקר למעסיקים שאינם מעוניינים בהסכמי ההעסקה פורמאליים, ארוכים ומסורבלים, היכולים לעיתים להרתיע עובדים. 

  • התבנית מתאימה למגוון רחב של תפקידים וענפים.

  • בונוס!  – לתבנית צורפו כתבי התחיייבות לשמירת סודיות ואי תחרות וכן האישור הכללי לצורך החלת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ככל שהמעסיק מעוניין להחיל סעיף זה על עובדיו. ניתן לרכוש כתבי התחייבות נוספים בקטגוריית כתבי התחייבות, ככל שהדבר נדרש להעסקת העובד.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת המסמך לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל שלו בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 500 ₪
מחיר מבצע: 290.00 ש"ח