נוהל הקלטות שיחות של עובדים

נוהל זה נועד לשם קבלת הסכמת העובד להקלטת שיחות טלפון שתבוצענה על ידו באמצעות טלפון קווי, וזאת על מנת שהמעביד לא יהא חשוף להפרות של חוק האזנת סתר, תשל"ט-1979 וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.


רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ  Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 250 ₪
מחיר מבצע: 140.00 ש"ח