נוהל מקיף וכולל במקום העבודה

כדי להבטיח יחסי וסדרי עבודה תקינים בחברה נערכה תבנית מקיפה זו של נהלים המסדירה מכלול נושאים הקשורים ליחסי העבודה

הנושאים המוסדרים בנהלים אלו הם, בין היתר, קבלה לעבודה ופרטים אישיים, ניגוד עניינים ועסוקים פרטיים, שמירה על קניינה ורכושה של החברה, סביבת עבודה ומשמעת, מניעת הטרדה מינית, שעות עבודה ושעות ונוכחות, היעדרות מהעבודה, העברת עובד מתפקיד לתפקיד, בטיחות, העמדת רכב לרשות העבודה לצורכי החברה ולצורכים פרטיים, שימוש ברכב חברה לצורכי מילוי תפקיד בלבד, שימוש במחשבי החברה, אינטרנט ותיבת מייל, שימוש בטלפון נייד, הקלטות שיחות של עובדים, מעקב אחרי עובדים במצלמות, בדיקות פוליגרף, אמצעי משמעת ועוד.

רוכש המסמך יקבלו מיידית לתיבת המייל בקובץ Word, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה הספציפי.

מחיר: 700 ₪
מחיר מבצע: 490.00 ש"ח