תבנית מקיפה במגזר הפרטי לכל התפקידים בצירוף כתבי התחייבות

התבנית  מקיפה ביותר ומסדירה מכלול רב של נושאים בתחום יחסי העבודה, כולל, בין היתר, את כל העניינים שיש לפרט בפני העובד בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי העבודה)-התשס"ב-2002

  • תבנית זו רלבנטית למעסיקים שלא חל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה ענפיים, אלא חוקי המגן, צווי הרחבה כללים במשק, והסכמות אישיות עם העובד.
  • התבנית רלבנטית בעיקר לקמעונאים או רשתות שיווק שאינן מאורגנות עם ארגוני עובדים, או  בענפי השירותים אצל חברות הנותנות שירותים פיננסיים, שירותי ביטוח וכן אצל מעסיקים עצמאיים, קטנים ובינוניים כגון: עובדים במשרדי רואי חשבון, עורכי דין, רופאים ובעלי מקצוע חופשיים וכיוצא באלה.
  • התבנית מתאימה למגוון רחב של צורות ההעסקה החל מעובד בניסיון, עובד שעתי ועובד יומי, המשך בעובד בקבלנות ובמשמרות וכלה בעובד המועסק על בסיס עמלות מכירה או משכורת חודשית וכיוצא באלה.
  • התבנית מתאימה למגוון רחב של תפקידים, החל ממנכ"ל וסמנכ"ל חברה, מנהל שיווק ומכירות, פיתוח, כספים, ומשאבי אנוש, המשך בעו"ד, רואי חשבון, אדריכל ורופא שכירים, וכלה בפקיד, נציג מכירות, מחסנאי, עובד ניקיון וכיוצא באלה.
  • לתבנית צורפו שורה של כתבי התחייבות מפורטים בנושאים הבאים – התחייבות של העובד שקיבל אכשרה מיוחדת לעבודה בתקופה מינימאלית, הצהרה בדבר פרטיים אישיים עם קבלה לעבודה, הצהרת בריאות, שמירה על סודיות ואי תחרות, שמירה על רכוש וציוד המעביד, שימוש במחשבי המעביד ותיבות דואר, החלת סעיף 14 על העובד, שימוש ברכב החברה, שימוש בטלפון נייד.
  • התבנית מלווה בהסברים המסייעים בעריכת ההסכם לנסיבות הספציפיות.
  • רוכש המסמך יכול לקבלו מיידית למייל בקובץ וורד, כך שניתן לערוך המסמך ולהתאימו למקרה ספציפי.

מחיר: 700 ₪
מחיר מבצע: 490.00 ש"ח